Kam s autem - aneb aktuality z oblasti parkování

Kam s autem - aneb aktuality z oblasti parkování

Parkování je pro Jižní Město jedno z nejpalčivějších témat. Postupně se snažíme na tomto tématu pracovat a hledat cesty, jak parkovací kapacity navýšit a parkování jako takové komplexně řešit.

V současné době připravujeme ve spolupráci s TSK úpravu stávajícího parkoviště Radimovická pro zvýšení parkovací kapacity. Aktuálně čekáme na výsledek sond do podloží. Pokud budou výsledky dobré, bude možné upravit odvodnění dešťové vody a zvýšit kapacitu parkování o 20 míst.

Koncem února proběhla první schůzka nad studií proveditelnosti parkovacího domu Ledvinova. Tato studie má naznačit základy architektonického rysu budovy a zároveň nastínit způsob financování stavby - zda čistě z veřejných zdrojů, či ve spolupráci se soukromým sektorem. Objekt, koncipovaný pro rezidenční parkování při vjezdu z ulice Ledvinova, by zároveň měl částečně odhlučnit ulici Türkova směrem k panelovému sídlišti.

Při přípravě parkovacího doma Ledvinova vychází rada MČ i z negativních zkušeností z projektu parkovacího domu Brandlova. Ten byl minulý měsíc radou ukončen. Projekt, zadaný ještě minulým vedením MČ, totiž neobsahoval ve smlouvě se zhotovitelem požadavek na přeložky sítí. Po téměř dvou letech jednání s firmou jsme na základě právního rozboru došli k tomu, že to od nich nemůžeme tento nutný bod vyžadovat. Přeložky nemůžeme objednat v rámci jiné zakázky, neboť by mohlo dojít k nařčení za nezákonné dělení zakázky. Městská část převezme zpracované podklady a vyhlásí výběrové řízení znovu s již aktualizovanými požadavky . Podklady, které byly zpracovány, budou závazné, aby nedošlo k zbytečnému plýtvání s veřejnými financemi.

Začátkem měsíce března proběhla první schůzka ve spolupráci s odborem územního rozvoje k tématu objemové studie zkapacitnění parkoviště Gregorova. Cílem je v budoucnu Parkovacím domem zajistit nová místa pro ulice Hrudičkova a Gregorova.

Nedílnou součástí tématu parkování je i studie Dopravy v klidu 2021, na kterou byla nedávno podepsána smlouva. V ní budou kompletně spočítány parkovací kapacity ulic na Jižním Městě. Druhou částí studie má být analýza parkovacích kapacit v ulicích při zavedení rezidenčního parkování (modré a fialové zóny)., Se sčítáním začneme nejpozději začátkem května snad už v běžném dopravním režimu bez vlivů nouzového stavu. Studie bude podkladem pro radu při rozhodování o rezidenčním parkování. Takto důležité rozhodnutí by mělo vycházet z faktů, nikoli z dojmů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Renovace veřejného osvětlení
15.05.2023

Renovace veřejného osvětlení

V minulém volebním období se spustila obnova veřejného osvětlení na velké části naší městské části. Iniciátorem této rekonstrukce byl náš tehdejší radní Martin Duška.

Parkování snadno a rychle?
21.07.2022

Parkování snadno a rychle?

Pirátské listy Praha 11, léto 2022 – Akorát že vůbec! Po dlouhých letech jsme přistoupili k řešení problematiky parkování jako první. Na našem sídlišti jde o strukturální problém způsobený výstavbou bytových domů v době, kdy...

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov
16.04.2022

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov

Praha, 16. dubna 2022 – Koncem února jsme odevzdali dopravní studii financovanou hl. m. Prahou, s cílem zajistit zkvalitnění pěších vazeb pro děti. Jedná se o celopražský projekt. Studie je společnou prací Institutu plánování a...