Shrnutí půlroční práce na radnici

Shrnutí půlroční práce na radnici

Přes půl roku jsou Piráti na radnici Prahy 11 a já bych Vám ráda přiblížila, jak se mi daří naplňovat volební program.

Komunikace s občany není ani tak volební program jako spíš můj základní přístup k Vám, občanům. Kromě pravidelných dní pro veřejnost (vždy poslední středa v měsíci), kdy jsou pro Vás dveře otevřeny pravidelně mezi 15 a 18 hodinou, Vám reportuji na svém oficiálním facebookovém profilu. K dispozici jsou moje týdenní zprávy o činnosti (které jsou také dostupné v mém veřejném kalendáři vždy v neděli), seznamuji Vás se svými plány, s akcemi, kterých se účastním i s úspěchy našich škol.

Některé úkoly jsem zdědila a mezi takové patřila i dostavba Starochodovské školy. Bylo potřeba ušlapat pár cestiček, vznikla tedy pracovní skupina složená ze členů koalice, opozice a zástupců školy. Podařilo se vybrat zhotovitele, stavba mohla začít. Zároveň se mi podařilo na tuto dostavbu získat z Magistrátu dotaci 50 milionů korun, takže škola bude stát městskou část téměř o polovinu méně.

Další zděděný úkol byla varna v ZŠ Pošepného náměstí. Škola získala rekonstruovanou varnu, ale od počátku se objevovaly komplikace. Již necelých deset dní po svém nástupu do funkce jsem se byla ve varně podívat a měla jsem možnost se blíže seznámit s výhradami ze strany personálu i školy. Informovala jsem Vás o tom v časopise Klíč 04/2019 a souhrnně pak i v článku na webových stránkách.

Proběhl také transparentní konkurz na ředitele ZŠ Ke Kateřinkám, kterého se za odbornou veřejnost účastnil s hlasem poradním zástupce o. p. s. EDUin. Novým ředitelem se stal pan Mgr. Jiří Šimon.

S Piráty je neodmyslitelně spjata elektronizace. Jako rodiči mi vadilo, že jsem si musela vyzvednout přihlášku do mateřské školy osobně, že jsem ji tam pak musela přinést. V dnešní době neúměrná zátěž. Původně byl v plánu systém “Zápis do škol” pro naší městskou část. Rodiče by online podali přihlášku a proběhlo by správní řízení. Pak mě ale napadlo, proč to neposunout dále a výše. Aktuálně se (zatím neformálně) domlouvají městské části, na kterých mají Piráti radní pro školství, spolu s Magistrátem na systému, který by obsahoval přihlašování, správní i odvolací řízení. Pokud se zadaří, tak ve školním roce 2020/2021 vše pojede plně elektronicky.

Na facebooku se mě ptáte na různá data ohledně školství (počty dětí ve třídě, počty přihlášených dětí do prvních tříd apod.). Ředitelé jsou zavalení nejrůznějším vykazováním jak pro kraj, tak pro ministerstvo. Práce s daty neodpovídá aktuálním požadavkům, a to je druhý bod, který řešíme ve spolupráci s Magistrátem. Stejně jako v předešlém bodě doufám, že příští výroční zprávy už budou podávat ředitelé pohodlně elektronicky a díky tomu pak bude nejen sběr dat, ale i následná práce mnohem snazší.

Povinné předškolní vzdělávání; tato povinnost byla zavedena od školního roku 2017/2018. Za docházku do mateřské školy se platí, zavedením povinného předškolního vzdělávání však nastala (pro rodiče příjemná) změna: poslední rok chodí děti do školky zdarma. Jenomže tyto peníze v rozpočtu školek chybí. A co když předškolák dostane odklad? Pak to znamená, že chodí do školky celé DVA roky bez úplaty (tedy zdarma). V některých případech tvoří předškoláci až polovinu všech dětí v mateřských školách. To je hodně, že? Zákon tuto finanční „díru“ nijak nezohledňuje. Rozhodla jsem se ji alespoň jednorázově zalepit. Za každý měsíc, kdy předškolák chodí do školky, dostane jeho školka od naší městské části 500 korun (jedná se o školky zřizované MČ Praha 11, kdy nejmenší částka úplaty se pohybuje kolem 800 korun). V návrhu rozpočtu na příští rok pak bude počet předškoláků v příspěvku na provoz zohledněn.

K čemu by mělo směřovat vzdělávání dětí? Z dětí by měly vyrůst samostatní, svobodní a zodpovědní jedinci. Demokratické principy považuji za zásadní v našem školství, a proto jsem naší městskou část přihlásila do dotační programu (tzv. výzva) č. 51 Operačního programu Praha pól růstu. Pokud výzvu získáme, budeme mít k dispozici 10 milionů korun na rozvoj školských rad a žákovských parlamentů, tedy přímé cestě k implementaci demokracie.

Aby to nebylo jen poplácávání po zádech… nedaří se vše, ani nemůže.

Jako první zmíním projekt místního akčního plánu II, zkráceně MAP II. Tento projekt už běžel v minulém volebním období pod názvem MAP I. Tento projekt stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávání. MAP tvoří pracovní skupiny, zaměřené na různá témata (např. pracovní skupina předškolního vzdělávání, digitální vzdělávání či cizí jazyky), které by kromě aktivit pro veřejnost měly generovat i koncepční dokumenty. I přes mou velkou důvěru v tento participativní projekt, který vyrůstá zespoda, se zatím nedaří pracovní skupiny motivovat k větší aktivitě. Možná si už všechno pracovní skupiny řekly v rámci MAP I?

Další mojí prioritou bylo a je zdravé stravování. Ani zde se mi bohužel nedaří dostatečně motivovat ke změně. A tak se ve mateřských školkách stále setkávám se slazenými čaji, sladkostmi za odměnu a kupovaným sladkým pečivem.

Na řadě (především zděděných) projektů pracuji, řadu projektů jsem rozjela a jsou věci, které se zatím úplně rozjet nedaří. Jsem ráda, že mohu spolupracovat se svou poradkyní Mgr. Evou Růtovou z Národního institutu pro vzdělávání. Pravidelný kontakt s odborníky považuji za důležitý. Za zcela zásadní ale považuji především kontakt se všemi, kteří se vzdělávání účastní, ať jsou to ředitelé, učitelé, žáci a rodiče, ti všichni jsou u mě vítáni.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pozdě bycha honiti
01.06.2022

Pozdě bycha honiti

COVID téměř na dva roky víceméně uzavřel školy. Všichni touto situací strádali v mnoha ohledech. Bylo těžké znovu u dětí vytvořit návyk a zájem o pohyb či sport. V březnu 2021 mě oslovit člen sportovní...

Co čeká naše školy v září?
22.05.2022

Co čeká naše školy v září?

Celá ČR se vypořádává s přílivem válečných uprchlíků z Ukrajiny, především žen a dětí. Do konce školního roku jsou tyto děti ještě osvobozeny od povinné školní docházky, ale od září se již zapojí do vzdělávání....

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov
16.04.2022

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov

Praha, 16. dubna 2022 – Koncem února jsme odevzdali dopravní studii financovanou hl. m. Prahou, s cílem zajistit zkvalitnění pěších vazeb pro děti. Jedná se o celopražský projekt. Studie je společnou prací Institutu plánování a...