Kandidátka jihoměstských Pirátů na radní za školství zvyšuje svou kvalifikaci

Kandidátka jihoměstských Pirátů na radní za školství zvyšuje svou kvalifikaci

Ve čtvrtek 22.11.2018 proběhl druhý ročník konference Města vzdělávání 2018 - Lepší škola v každém místě aneb Z dobré praxe zřizovatelů škol. Konferenci, která na konkrétních příkladech ukázala, jak na lokální úrovni budovat a rozvíjet kvalitní školu a podporovat její učitele a ředitele, pořádal EDUin, Městská knihovna v Praze, Hlavní město Praha ve spolupráci se Skautským institutem a Pražským kreativním centrem. Konference se účastnila i naše zastupitelka a kandidátka jihoměstských Pirátů na pozici radní pro oblast školství Mgr. Zuzana Ujhelyiová.

Program konference byl koncipován „sestupně“. Začínalo se od obecných vizí ve vzdělávání ze strany zřizovatele, zmíněn byl fenomén vzniku komunitních/soukromých škol v posledních letech jako reakce na stav školství v ČR, byly uvedeny dobré příklady z praxe, představen rámec pravomocí zřizovatelů škol i způsob, jak komunikovat změny. Závěrem byla zřizovatelům nabídnuta metodická podpora. „Jednoznačným přínosem konference byla konference celá. Setkat se s podobně zaměřenými lidmi napříč republikou bylo posilující, stejně jako zjistit, že na řadě míst to prostě funguje a že nejrůznější nástroje nabízí v podstatě „v balíčku“ řada organizací“, zhodnotila konferenci Mgr. Ujhelyiová.

Úklid Blankytu

Z přednášejících vystoupili např. Tomáš Hurda (Education Republic), Jan Sýkora (Asociace malých inovativních škol) či Tomáš Feřtek (EDUin). Odpolední část konference byla věnována workshopům dle výběru účastníků. Zástupkyně Pirátů z Prahy 11 se zúčastnila workshopu „Skryté příběhy – co může přinést lokálně zakotvené učení“ a „Žákovský parlament“. A co konkrétního si Mgr. Ujhelyiová z konference odnesla? „Celou konferencí se prolínala myšlenka mě osobně velmi blízká. Řada lidí začne řešit školství v momentě, kdy do něj mají poslat své vlastní dítě. K této skupině se počítám i já. Velice mě potěšilo setkat se s kolegy Piráty z různých koutů České republiky i s kolegyní ze zastupitelstva Prahy 11. Načerpala jsem nespočet podnětů, které ráda zúročím v práci pro městskou část“, svěřila se pirátská členka Zastupitelstva MČ Praha 11 Mgr. Zuzana Ujhelyiová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pozdě bycha honiti
01.06.2022

Pozdě bycha honiti

COVID téměř na dva roky víceméně uzavřel školy. Všichni touto situací strádali v mnoha ohledech. Bylo těžké znovu u dětí vytvořit návyk a zájem o pohyb či sport. V březnu 2021 mě oslovit člen sportovní...

Co čeká naše školy v září?
22.05.2022

Co čeká naše školy v září?

Celá ČR se vypořádává s přílivem válečných uprchlíků z Ukrajiny, především žen a dětí. Do konce školního roku jsou tyto děti ještě osvobozeny od povinné školní docházky, ale od září se již zapojí do vzdělávání....

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov
16.04.2022

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov

Praha, 16. dubna 2022 – Koncem února jsme odevzdali dopravní studii financovanou hl. m. Prahou, s cílem zajistit zkvalitnění pěších vazeb pro děti. Jedná se o celopražský projekt. Studie je společnou prací Institutu plánování a...