Bezpečnost

Zvýšení počtu strážníků na problémových místech

Dle statistik a vybavení vozů městské policie vnějšími i vnitřními kamerami a přenosnými přístroji na měření hluku, se budeme snažit posilovat jejich hlídky na problémových místech. Zahájíme pilotní projekt kamer umístěných na oděvu strážníků.

Podpora náboru strážníků městské policie

Podpoříme nábor strážníků městské policie finanční i materiální pomocí dle potřeb a možností městské části.