Otevřená radnice

DIGITÁLNÍ MĚSTO JE CHYTRÉ MĚSTO

Zdigitalizujeme úřední procesy a odlehčíme tím občanům i úředníkům. Vylepšíme informační servis pro občany tak, aby měli snadný přístup k relevantním informacím ze svého okolí. Umožníme přihlášení k odběru relevantních zpráv na úředních deskách městských částí i magistrátu. Je na občanovi, zda chce být informován e-mailem, mobilní aplikací, sms či prostřednictvím RSS.

Namísto zbytečností typu chytré lavičky nainstalujeme mobiliář, který je ve městě potřeba, jako jsou například pítka či cyklostojany. Též nezapomeneme na průběžnou údržbu stávajícího mobiliáře.

ZAJISTÍME TRANSPARENTNÍ RADNICI

Ukážeme data veřejnosti. Přehled faktur a nájemních smluv, analýzy, které si město nechává zpracovat – to vše a mnohé další údaje budou zveřejněné na portálu otevřených dat.

Občané mají nárok na to vědět, co je z jejich daní placeno. Chceme transparentní radnici, která lidem ukáže, za co vynakládá peníze.

Zajistíme větší konkurenci u veřejných zakázek.

Pomocí otevřených řízení, dostatečných lhůt pro přihlášení a nepřemrštěných požadavků umožníme účast ve výběrových řízení všem zájemcům. Tím dosáhneme lepších cen i kvalitnějších služeb.

Agenda občanských podnětů. Občanské podněty nezůstanou bez odpovědi.

Veřejné vedení agendy umožní i ostatním občanům vidět všechny podněty včetně jejich řešení. Zásadní podněty budou zařazovány na jednání výborů, komisí i zastupitelstva.

Chceme, aby se veřejnost zapojovala do politického života skrze veřejné besedy a participativní rozpočty.

Veřejné besedy k aktuálním problémům nebo záměrům metropole budeme pořádat za účasti odborné i laické veřejnosti.

Participativní rozpočty – část městských peněz bude rozdělena na projekty iniciované občany.