Kultura, sport a volný čas

KULTURA NA JIŽNÍ MĚSTO

Zřídíme Jihoměstský kalendář kulturních a společenských akcí pro všechny věkové kategorie.

Chceme společně s občany vytvořit kalendář kulturních a společenských akcí pro všechny věkové kategorie, jejichž organizaci bude městská část zaštiťovat a finančně podporovat. Dohlédneme na jejich kvalitu. To vše transparentně ve spolupráci s obyvateli Jižního Města a pod jejich kontrolou.

Podporujeme vznik dalšího Kulturního centra na Jižním Městě.

S ohledem na hustotu osídlení, dopravní dostupnost a parkovací kapacity podporujeme vznik nového Kulturního centra v Praze 11.

Podpoříme občany v pořádání kulturních a sousedských akcí.

Zjednodušíme byrokracii potřebnou pro krátkodobé zábory veřejných prostranství a podpoříme komunitní akce menších rozměrů.

Zkulturníme veřejné prostory instalací uměleckých děl.

Provedeme inventarizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru a zasadíme se o jejich restaurování a údržbu.

Podpora mimorozpočtových kulturních projektů.

Podporujeme vznik mimorozpočtových kulturních projektů celospolečenského i lokálního významu, například knihobudky, venkovní piána, plochy pro graffiti a street art, komunitní zahrádky a streetgardening.

SPORTOVNÍ VYŽÍTÍ PRO MALÉ I VELKÉ

Podporujeme různorodou sportovní aktivitu (lyžařské výcviky, bruslení, plavání) v rámci povinné školní docházky.

Jsou sportovní dovednosti, které by měly umět a mít možnost provozovat všechny děti. Chceme, aby městská část finančně podporovala sportovní aktivity v rámci výuky tělesné výchovy (lyžařské výcviky, bruslení, plavání atd.).

Podporujeme vznik veřejného koupaliště na Jižním Městě.

Jižní Město si 40 let od svého vzniku zasluhuje otevřít diskusi o vzniku veřejného koupaliště. Piráti chtějí být iniciátorem této diskuse s cílem nalezení vhodného pozemku a zahájení realizace vedoucí k jeho vybudování.

Budeme iniciovat a podporovat vznik hřišť, veřejných sportovišť a míst pro aktivní odpočinek.

Budeme iniciovat a podpoříme výstavbu sportovišť, komunitních center a dalších zařízení pro volnočasové aktivity tak, aby bylo zajištěno jejich co největší využití. Chceme otevřít diskusi o vzniku venkovního koupaliště, kluziště, dopravního hřiště a skateparku. Prosazujeme vznik větších tematických dětských hřišť s atrakcemi pro více věkových skupin dětí a mládeže. Na Jižním Městě máme velké množství dětských hřišť a plácků, jejichž údržba je drahá a často nedostatečná a děti o ně nejeví dlouhodobý zájem.

Podporujeme vznik kvalitních parků pro lidi, ve kterých můžou aktivně odpočívat.

Chceme, aby Městská část rozvíjela městské parky tak, aby v letních dnech poskytovaly možnost úkrytu před horkem ve stínu a zároveň aby v nich byla možnost celodenního aktivního odpočinku. Podporujeme vznik psích louček, aby psi měli možnost volného pohybu v místech k tomu určených.