Územní rozvoj

MĚSTO A OBČANÉ URČUJÍ SMĚR

Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období.

Budeme aktivně spolupracovat na úpravách současného platného Územního planu, ale také na tvorbě nového Metropolitního plánu ve prospěch obyvatel Jižního Města. Podpoříme vznik regulačních plánů na místech, kde je tato možnost výhodná pro místní obyvatele.

Územní plány nesmí být psány dle zadání developerů.

Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tedy jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu.

Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny tzv. brownfieldů.

Nedostatečně využívané nemovitosti (stavby občanské vybavenosti a služeb, nevyužívané chátrající prostory), jsou příležitostí pro umírněný rozvoj ve vnitřních oblastech naší městské části.

Zapojíme veřejnost do rozhodování o stavebních záměrech.

Obyvatelé z okolí možné uvažované zástavby by neměli být obcházeni. Budeme aktivně oslovovat bytová družstva a SVJ, majitele nemovitostí v nejbližším okolí, aby se mohli včas zapojit do rozhodovacích procesů.

FÉROVÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY HRÁČE NA TRHU

Zdigitalizujeme agendu veřejných zakázek.

Chceme, aby úřady a odbory sdílely data, a co nejvíce úkonů bylo možné provádět přes internet.

Určíme pravidla, aby se developeři podíleli na nákladech na infrastrukturu.

Výstavba bytů a kancelářských prostor musí být podmíněna výstavbou občanské vybavenosti, odpovídající infrastrukturou a vhodným množstvím parkovacích ploch.

Podpoříme družstva, baugruppe a jiné alternativy ke komerční výstavbě bytů.

Podporujeme alternativní formy výstavby bytů, jako jsou baugruppe, skupina lidí, kteří spojí své finance a síly, aby si postavili cenově výhodný bytový dům podle svých představ.

Sociální bydlení pro potřebné.

Uvolněné byty ve vlastnictví městské části přednostně pronajmeme učitelům, zdravotníkům, policistům, hasičům, mladým rodinám, seniorům, lidem ohroženým bytovou nouzí a zaměstnancům městské části.