Zdravotnictví

ROZŠÍŘÍME NABÍDKU LÉKAŘSKÉ PÉČE

Naším cílem je rozšíření specializací lékařské péče na Praze 11.

Chceme vytvářet atraktivní podmínky pro přilákání lékařských specialistů na Prahu 11. Rozšíření nabídky a zlepšení kvality lékařské péče na Jižním Městě považujeme za prioritu.

Chceme otevřít diskusi o vzniku nemocnice na Jižním Městě

Vzhledem k množství obyvatel na Jižním Městě se domníváme, že by v této městské části měla být zřízena nemocnice, proto se pokusíme se aktivně zasadit o její zřízení.

NASMĚRUJEME PENÍZE NA BEZPEČNOST OBČANŮ

Zajistíme více strážníků na problémových místech.

Dle statistik a vybavení vozů městské policie vnějšími i vnitřními kamerami a přenosnými přístroji na měření hluku, se budeme snažit posilovat jejich hlídky na problémových místech. Zahájíme pilotní projekt kamer umístěných na oděvu strážníků.

Podpoříme nábor strážníků městské policie finanční i materiální pomocí dle potřeb a možností městské části.